Відбір кандидатів для направлення до складу міжнародних операцій

До уваги поліцейських ГУНП в Харківській області!

Національною поліцією України проводиться відбір кандидатів для направлення до складу міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки. Подати заявку на участь у відборі можна до 7 березня.

 

Інформація та вимоги до кандидатів

Загальні вимоги до кандидатів для направлення до складу міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки

Участь МВС України в миротворчій діяльності здійснюється шляхом направлення поліцейських Національної поліції та військовослужбовців Національної гвардії України як спостерігачів міжнародної поліції до складу міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки. Представники національного персоналу під час перебування в місіях виконують завдання з підтримання миру і безпеки спільно з представниками інших країн. Робочими мовами є англійська або французька.

Основні завдання, правовий статус, порядок направлення, повернення або відкликання з місій, перебування або продовження строку перебування, повторного направлення національного персоналу із числа поліцейських Національної поліції та військовослужбовців Національної гвардії України до складу міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також організаційні засади відбору кандидатів визначені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 липня 2019 року № 639 «Про участь національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2019 року за №1088/34059.

Відбір кандидатів проводиться з урахуванням положень Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», прийнятої 31 жовтня 2000 року, а також Стандартних операційних процедур процесу оцінювання кандидатів для служби у миротворчій місії, відповідно до яких передбачається збільшення присутності жінок до 20 % від загальної кількості миротворчого персоналу.

Крім того, Національним планом дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 24 лютого 2016 року № 113-р, а також Планом заходів МВС з реалізації тендерної політики на період до 2021 року, затвердженого наказом МВС від 26 квітня 2019 року № 330, звертається особлива увага на участі жінок у миротворчих процесах, зокрема у складі національного персоналу в міжнародних операціях.

 

Загальні вимоги до кандидатів:

  • вік - не менше 25 років, вислуга в правоохоронних органах - не менше 5 років;
  • знання англійської чи французької мов на високому рівні (первинне тестування проводиться викладачами НАВС, заключне - екзаменаційною комісією Секретаріату ООН і складається з чотирьох етапів: читання, аудіювання, написання рапорту, усна співбесіда на будь-яку обрану екзаменатором тему);
  • навички практичного водіння повнопривідного автомобіля (наявність посвідчення водія категорії „В”, мінімальний водійський стаж - 2 роки);
  • володіння зброєю (здатність виконати практичні вправи стрільби з пістолета „Форт-12”, розібрати та зібрати його);
  • навички роботи з комп’ютерною технікою на рівні користувача (складання документів, Word, MicrosoftExcel, Internet, e-mail).

Остаточне рішення про направлення в місію приймається відповідною Комісією МВС.

У разі позитивних результатів при здачі іспитів на кандидатів мають бути підготовлені виїзні справи.

Термін перебування в місії не менше 1 року, за запитом міжнародної організації та погодження керівництва МВС можливо отримати продовження до 5 років.

 

Загальна інформація

Серед кандидатів, які виявили бажання брати участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, проводиться попередній відбір (іноземна мова - аудіювання, складання поліцейського рапорту та співбесіда; автомобільна підготовка - водіння в обмеженому просторі і обмежений час, водіння в умовах міста; вогнева підготовка - знання матеріальної частини та дві практичні вправи).

Кандидати, які успішно пройшли попередній відбір, проходять заключний відбір, який проводиться комісією Секретаріату ООН.

На кандидатів, які позитивно пройшли заключний відбір, готується виїзна справа.

За результатами попереднього та заключного відбору, а також на основі вивчення матеріалів виїзних справ Комісія МВС з відбору та направлення поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки проводить остаточний відбір для зарахування до резерву кандидатів для участі в миротворчих операціях. Під час вивчення кандидатів визначається загальний рівень здоров’я кандидата, його психофізіологічні особливості, а також вивчаються рекомендації та характеристики за місцем проходження служби.

За результатами розгляду матеріалів стосовно кандидатів та співбесіди з ними Комісія приймає одне з таких рішень: направити кандидата до місії; відмовити в направленні кандидата до місії; включити кандидата до діючого резерву кандидатів, що можуть бути направлені до місій, та/або повернутися до розгляду питання про направлення кандидата до місії через певний строк.

Після цього анкета кандидата направляється для подальшого вивчення до Секретаріату ООН, де працівники Секретаріату спільно з адміністрацією місій визначають його придатність для участі в конкретній місії та проводять з кандидатом додаткову співбесіду іноземною мовою.

У разі затвердження кандидата Секретаріатом ООН він викликається на навчально-організаційні збори до Спеціального миротворчого центру Національної академії внутрішніх справ та направляється до складу національного персоналу в конкретній місії.

Термін перебування в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки складає 1 рік, з можливістю його продовження за відповідним клопотанням міжнародної організації та подальшою згодою керівництва МВС.

За особами, що входять до складу національного персоналу України, зберігаються виплата грошового забезпечення в національній валюті.

Крім того, для належного забезпечення життєдіяльності та роботи працівників національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки міжнародною організацією виділяється грошове утримання (добові в іноземній валюті), розмір яких установлюється для кожної місії окремо.

На даний час МВС України бере участь у складі міжнародних операцій ООН у Демократичній Республіці Конго, Косово, Південному Судані та на Кіпрі.

 

Телефон для довідок: (044) 256-18-75, (044) 520-06-53, (044) 254-76-70, електронна адреса: [email protected].